BCE-GEM

Versenyek

GEM Matematikaverseny

A verseny célja, hogy elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakán tanuló tagjainknak érdekes és kihívást jelentő szakmai fejlődési lehetőséget biztosítsunk.

A feladatsorokban évek óta egyaránt megtalálhatóak szórakoztató, gondolkodtató jellegű feladatok, illetve tantárgyspecifikus kérdések az Analízis, Algebra, Valószínűségszámítás, Differenciálegyenletek és Mértékelmélet/Sztochasztikus analízis témakörökből. A feladatokat a BCE Matematika Tanszékével szoros együttműködésben állítjuk össze.

A versenyen bármely egyetem bármely hallgatója részt vehet: rendszeresen visszatérő versenyzőink között sok a matematikushallgató is.

A verseny általában három órán át tart, semmilyen segédeszköz nem használható. A versenyzőket matematikából tanult tárgyaik alapján általában évfolyamok szerinti bontásban kategóriákba osztjuk. Minden versenyző ugyanazt a feladatsort írja meg, de csak a saját kategóriájában versenyzik. A kategóriánkénti első három helyezett jutalomban részesül.

A versenyt a Morgan Stanley támogatja

GEM Közgazdaság verseny

Közgazdasági versenyünket negyedik éve rendezzük meg. Elsődleges célunk tagjaink számára kihívást jelentő és a közgazdaságtudományi képzési területbe jól illeszkedő szakmai fejlődési lehetőség biztosítása.

A verseny az első három évben Mikroökonómia, Makroökonómia, Piacszerkezetek, Nemzetközi Gazdaságtan feladatsorokból állt, melyek összeállítása során szorosan együttműködtünk a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Intézetével.

2020-tól a versenyt a Magyar Nemzeti Bank, illetve a BCE MNB Intézete támogatja. A verseny kétfordulós. A közgazdasági tárgyakon kívül pénzügyi témakörök is részét képezik: Vállalati Pénzügyek, Kvantitatív Pénzügyek, Pénzügyi Számítások. A tantárgyi és módszertani tudáson kívül aktuális gazdasági kérdésekről is véleményt kell formálni, valamint a második fordulóban szakmai zsűri előtt prezentálni egy projektfeladatot.

A feladatsor összeállításában az MNB Intézet, a Közgazdasági Intézet, illetve a Befektetési és Vállalati Pénzügy Tanszék vesznek részt.

A versenyen bármely egyetem hallgatója elindulhat. A résztvevőket közgazdasági tanulmányaik alapján két kategóriába osztjuk. Az első kategóriába jellemzően közgazdasági képzések első évfolyama, illetve közgazdasági képzettséggel nem rendelkező hallgatók kerülnek.

A verseny kategóriánkénti első három helyezettje jutalomban részesül, illetve különdíj jár a legjobb írásbeli, illetve szóbeli teljesítményért.