BCE-GEM

Infóbank

Szakdolgozat és Záróvizsga

Korábbi gyakorlat alapján, de persze folyamatosan változhat.

  1. Előzetes egyeztetés nélkül felvehető a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, a Matematika Tanszék, az Operációkutatás és Aktuárius-tudományok Tanszék, a Pénzügy Tanszék, valamint a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék főállású oktatói által meghirdetett szakszeminárium. Ha valaki mást szeretne szakszeminárium-vezetőjének, akkor erről, illetve a szakdolgozata leendő témájáról egyeztetnie kell a szakfelelőssel, és csak az ő engedélyével veheti föl a kívánt szakszemináriumot.
  1. A szakszeminárium első félévére érvényes jegy csak akkor adható, ha a hallgató a Közgazdaságtani Intézet titkárságára december 15-ig eljuttatta a megírandó szakdolgozatának a szakszeminárium-vezetője által jóváhagyott részletes (kb. 5 oldalas) vázlatát.
  1. Új szakszeminárium-vezetőt választani és a szakdolgozat témáját lényegesen megváltoztatni csak a szakfelelős írásbeli engedélyével lehet.
  1. A szakdolgozat nyelve a magyar. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet, kizárólag a szakfelelős írásbeli engedélyével.
  1. A szakdolgozatot két, kinyomtatott, és bekötött példányban kell benyújtani. Ugyancsak mellékelni kell a dolgozatot elektronikusan is, ha lehet TeX-ben. Az általánosan kötelező nyilatkozatokat is be kell adni, ahogy azt a TVSz eőírja.

Ha valaki ezeket a szabályokat nem tartja be, azt kockáztatja, hogy nem záróvizsgázhat.

  1. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. A hallgató mintegy 10-15 percben ismerteti a szakdolgozatot, utána az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Külön egy-egy tárgyból tételes vizsgát nem tartunk, de a hallgatónak bármilyen, az egyetemen tanult tárgy anyagával tisztában kell lennie, amennyiben a kérdés megválaszolásához erre szükség lenne.

 

  1. Záróvizsgát kizárólag a tavaszi félévet követő záróvizsga-időszakban tartanak.